6C – Geografiprov

6C har idag fått tillbaka sina geografiprov med ett sammanfattande omdöme samt omdömen för kunskaper, begrepp, samband och resonemang. Proven ska lämnas tillbaka påskrivna. De elever som inte nått godkänt kommer få extra lektionstid och möjlighet att visa sina kunskaper/förmågor igen.

Med vänlig hälsning, Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.12: Text och glosor.

  • Läs och lyssna till texten Dragon and Heroes. Öva på glosorna till texten.

https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/9-dragons/dragons-and-heroes-/listen-to-the-text

Förhör v.12 ( ”Luckmeningar” samt skriva egna meningar med hjälp av glosor från texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteprov Geometri, statistik

Det är dags för matteprov i geometri och statistik, dvs kapitel 3 och 5. .

Vi skriver på lektion 3 dvs 6A, 6B och 6C på onsdag – 6D på torsdag:

Här finns en matris över allt du ska kunna: Bedömningsmatris – geometri och statistik (6B kap 3 o 5) vt år 6

Här är planeringen: 2. Planering

Här är lektionspowerpointsen:
Lektionspowerpoint- Geometri (kap 3 i 6B)
och
5. Lektionspowerpoint Statistik kap 5 [sparad automatiskt]
(Japp, det är två olika, en för varje kapitel)

För att träna kan du:
– räkna spåren
– göra klart uppgiften ”en okänd graf”
– använda arbetsblad som du får av Catha och Lisa
– spela sänka skepp
– träna geometriska begrepp t.ex. medelvärde, typvärde, median, area, skala, omkrets, graf…
– beskriva geometriska figurer Läxa Begrepp – beskriva geometriska figuerer

Ni kommer att få träna på lektion 1 och 2.

// Catha och Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

SO Flippläxa till första lektionen v. 11

Hej!

Nu startar vi upp momentet Individer och grupper i samhällskunskapen, vilket vi kommer att arbeta med fram till påsk.

Till första lektionen vill vi att ni har tittat på/skummat igenom sidorna 34-41 så att ni är förberedda. Flippläxa alltså.
Fundera gärna på frågorna nedan:
”Vilka olika grupper tillhör du?
Är du ”olika” personligheter i olika grupper?”

Här är planeringen: Planering Grupper och samhälle VT 18-

Lektionspowerpointen finns här: Lektionspowerpoint Samhällskunskap individer och grupper år 6 

// Catha och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Klubben: påsklovslapp

PÅSKLOV 2018

Klubben vill veta hur många barn som kommer under lovet för att kunna beräkna mat, personal m.m.

Barnens närvarodagar/tider är extra viktiga under lovet eftersom vi schemalägger fritidshemmets öppning- och stängningstider därefter.

Aktiviteter planeras efter barnantal.

Öppettider på klubben är måndag- fredag 08.00-17.00

Här hittar du blanketten: Påsklov 18 klubben

OBS!

Torsdagen 29/3 (skärtorsdag)är en vanlig skoldag.

Eleverna går enligt schema denna dag.


Prenumerera på nya blogginlägg