Coraline, Läxa 5 (sista läxan) till fredag 25/5!

Läxa 5

Läs kap (11)-12.

 1. Where are Coraline’s parents? (Chapter 11)
 2. How does Coraline escape The Other Mother? (Chapter 11)
 3. If you were Coraline what would be the first thing you’d do after escaping The Other Mother and why? (Chapter 11)
 4. What does Coraline do with the key and the marbles when she goes to bed? (Chapter 12)
 5. Who does Coraline dream about? What are they doing? What do they tell her? (Chapter 12)

Viktigt att du tar med boken och läsloggen fredag 25/5 (Vi kommer då att läsa klart boken, skicka tillbaka böckerna samt att  läsloggarna kommer att samlas in)

Good Luck!

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

NP Engelska provresultat

Hej!

Vi kommer under denna vecka prata med eleverna om deras resultat på nationella proven i engelska. Eleverna får en kopia av sammanställning av provresultaten. Eleverna tar hem sammanställningen och visar för vårdnadshavare.

De kunskaper eleven visat genom det nationella proven är en del av det underlag som lärare beaktar när de sätter betyg.

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Coraline, Läxa 4 till fredag 18/5!

Läxa 4:

Läs kap 9- 10 och svara på frågorna i läsloggen.

 1. When Coraline finds her other father in the basement, he tells her to flee (p. 112).When she refuses, he turns on her and tries to hurt her. How does Coraline react and what happens as a result?
 2. In chapter 10, how does Coraline show that she is brave and how does she overcome her fears?

 3. In chapters 10,  what does Coraline learn about the other mother?

Ta med boken och läsloggen varje fredag!

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Coraline, Läxa 2 till fredag 4/5!

Läxa 2:

Läs kap (4), 5 och 6  och svara på frågorna i läsloggen.

 

 1. What is the cat’s name? Why? (Chapter 4)
 2. How does Coraline feel about her Other Home? (Chapter 4)
 3. What does the police officer tell Coraline to do? Why? (Chapter 5)
 4. Where did the other world come from? (Chapter 6)

Ta med boken och läsloggen till fredag 4/5

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg

Nationella prov i engelska v.18 (onsdag 2/5 och fredag 4/5)

Hej!

Under v.18 kommer eleverna att skriva nationella prov i engelska (hörförståelse, läsförståelse och skrivprov). Muntligt prov genomfördes under hösten. När alla prov är genomförda och rättade får eleverna ett sammanvägt betyg på nationella provet i engelska, vilket är en del av slutbetyget i ämnet.

Eleverna börjar på onsdagen och fredagen enligt ordinarie schema.

Onsdag 2/5

Eleverna skriver delprov B1 och B2

Fredag 4/5

Eleverna skriver delprov C

Om proven (  Mer info på : Skolverket )

Delprov B 1 – läsa och förstå

I delprov B 1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser och beskrivningar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ.

Delprov B 2 – lyssna och förstå

I delprov B 2 förekommer till exempel radioprogram, reportage och intervjuer. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ.

Delprov C – skriva

I delprov C skriver eleverna en egen text utifrån en uppgift. Läraren bedömer elevernas skriftliga förmåga i relation till kunskapskraven.

MVH

Alexander och Thomas

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsprojekt på engelska: Coraline, Läxa 1 (till fredag 27/4)

Hej!

Vi har den här veckan startat upp ett läsprojekt på engelska som kommer hålla på resten av terminen. Vi kommer att arbeta med boken i skolan; samt att eleverna kommer att få läsläxor. Boken vi läser heter Coraline  och är skriven av en författare som heter Neil Gaiman. Mer info om författaren och boken finns här: http://www.neilgaiman.com/works/Books/Coraline/.

Eleverna kommer att få läsläxa varje fredag där de ska  svara på  uppgifter i sin läslogg till veckan efter. Läxan ges fredag till fredag och tanken är sedan att vi följer upp och diskuterar läsloggarna i klassrummet.

Läxorna kommer här på bloggen!

 Det är viktigt att eleverna endast läser de kapitel de har i läxa och inte läser i förväg, då vi varje vecka arbetar med kapitlen i skolan.

 Läxa 1:

Läs kap 2 och 3  och svara på frågorna i läsloggen.

 1. What is Coraline like? What does she like to do?
 2. What is Coralines relationship to her parents like?
 3. When Coraline unlocks the door to the flat next door, she knows it is something she isn´t supposed to (p.26) But she does it anyway. Why? What are the consequences?

Good Luck!

 

/ Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.13: Text och glosor.

 • Läs och lyssna till texten The Komodo Dragon. Öva på glosorna till texten.

https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/9-dragons/the-komodo-dragon-/listen-to-the-text

Förhör v.13 ( ”Luckmeningar” samt skriva egna meningar med hjälp av glosor från texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Homework W.12: Text och glosor.

 • Läs och lyssna till texten Dragon and Heroes. Öva på glosorna till texten.

https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/#/9-dragons/dragons-and-heroes-/listen-to-the-text

Förhör v.12 ( ”Luckmeningar” samt skriva egna meningar med hjälp av glosor från texten) Måndag (6A/6B) Tisdag (6C/6D)

Good Luck!


Prenumerera på nya blogginlägg