NP Svenska provresultat

Hej!

Vi har under föregående vecka pratat med eleverna om deras resultat på nationella proven i svenska. Under veckan kommer eleverna att få en kopia av sammanställning av provresultaten. Eleverna tar hem sammanställningen och visar för vårdnadshavare.

De kunskaper eleven visat genom det nationella provet är en del av det underlag som lärare beaktar när de sätter betyg.

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Sista läsläxan (till fredag 16/2). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 5:

Läs kapitel 17, 18 och 19. Svara på frågorna i din läslogg.

 1. Varför börjar Bruno oroa sig för sin mamma?
 2. Bruno ser inte fram emot att flytta tillbaka till Berlin. Varför?
 3. Vad tror du kan ha hänt med Shmuels pappa?

Glöm inte att ta med läsloggen och boken nästa vecka!

Böckerna och läsloggarna ska samlas in!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 4 (till fredag 9/2). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 4:

Läs kapitel 14 och 15. Svara på frågorna i din läslogg.

 1. Du har nu läst drygt halva boken, har dina tankar om boken förändrats på något sätt? Förklara!
 2. Vad är det för nödlögn som kapitel 14 handlar om och varför tar Bruno till en nödlögn?
 3. Kapitel 15 slutar på ett känslosamt sätt. Återberätta med dina egna ord vad som händer.

Glöm inte att ta med läsloggen och boken varje fredag!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Information om NP i svenska v.6 (tisdag och torsdag)

 

Tisdag 6 februari 

Eleverna börjar skoldagen 9.20 (inget språk på JS)

9.20- 11.00 Delprov B1 (läsförståelse)

13.00- 14.30  Delprov C1 (skrivuppgift)

Skoldagen slutar efter provet.

Torsdag 8 februari

Eleverna börjar skoldagen 9.00

10.30- 12.15 Delprov B2 (läsförståelse)

13.00- 14.30  Delprov C2 (skrivuppgift)

Skoldagen slutar efter provet.

Delprov B1 och B2

Delprov B1 och B2 prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosatext. Ett texthäfte med prosa, dikter, sakprosa av olika slag och bilder (ca 16 sidor) finns som utgångspunkt för provuppgifterna, som är av olika typ och svårighetsgrad.

Delprov C1 och C2

Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska en berättande text skrivas och vid det andra provtillfället ska en sakprosatext skrivas

Det är bra om eleverna tar med smörgås eller frukt, samt något att dricka vid provtillfället.

MVH

Ametisten


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 3 ( till fredag 2/2). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 3:

Läs kapitel 11 och 12. Svara på frågorna i din läslogg.

 1. Skriv ner några adjektiv som beskriver ”Furien”. Motivera dina val med både citat från texten och egna analyser.
 2. Beskriv Shmuels familj innan de kom till Allt Svisch.
 3. Vad vet du om symbolerna på sida 103 och 104 (kapitel 12)?

Glöm inte att ta med läsloggen och boken varje fredag!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 2 ( till fredag 26/1). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 2:

Läs kapitel 7, 8 och 9. Svara på frågorna i din läslogg! Läs inte mer än du har i läxa.

 1. Pavel är egentligen doktor, hur tror du det kommer sig att han hamnade i huset som betjänt?
 2. Vad hände när Bruno gungade; och vad gjorde Pavel?
 3. Vem var Herr Liszt?
 4. Beskriv Brunos farmor.
 5. Hur är språket i boken? Finns det något särskilt du reagerar på?

Glöm inte att ta med läsloggen och boken varje fredag!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsprojekt: Pojken i randig pyjamas, Läxa 1

Hej!

Vi har den här veckan startat upp ett läsprojekt som kommer hålla på fram till lovet (v.9). Boken vi läser heter Pojken i randig pyjamas och är skriven av en författare som heter John Boyne. Boken bjuder in till många diskussioner som gärna kan följas upp där hemma.

Eleverna kommer att få läsläxa varje fredag där de ska  svara på  uppgifter i sin läslogg till veckan efter. Läxan ges fredag till fredag och tanken är sedan att vi följer upp och diskuterar läsloggarna i klassrummet. Läxorna kommer här på bloggen!

Det är viktigt att eleverna endast läser de kapitel de har i läxa och inte läser i förväg, då vi varje vecka arbetar med kapitlen i skolan.

Läxa 1:

Läs kapitel 3, 4 och 5. Svara på frågorna i din läslogg!

 1. När utspelas handlingen?
 2. Beskriv familjen.
 3. Vad skulle du säga att Pojken i randig pyjamas är för typ av bok? Motivera.
 4. Vad tror du kommer hända i nästa kapitel?

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Planering i Svenska v.2- v.8

Hej!

Fram till lovet kommer vi att arbeta med:

 • Sommarlägret, Zick Zack s.106-132 (Eleverna tränar på att skriva olika typer av texter)
 • Läsprojekt: Vi läser och arbetar med boken Pojken i randig pyjamas. (Läsläxor fredag-fredag)
 • Vi övar inför nationella proven i svenska (v .6). Fokus på läsförståelse samt olika typer av skrivande.

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Planering i Svenska

I Svenska har vi fram till höstlovet arbetat med läsprojektet Alex Dogboy. I fredags samlade vi in elevernas läsloggar för bedömning.

Varje vecka arbetar vi också med olika texttyper i läromedlet Zick Zack. Nu har turen kommit till berättande texter, vilket avslutas med att eleverna ska skriva en egen berättelse Skrivuppgift berättelse 

Berättelsen kommer att bedömas enligt matrisen. Bedömningsmatris

Efter lovet kommer vi att träna på muntlig framställning inför de muntliga nationella proven i svenska som kommer att äga rum v. 48 och v.49.

MVH

Alexander och Thomas

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg