Sista läsläxan (till fredag 16/2). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 5:

Läs kapitel 17, 18 och 19. Svara på frågorna i din läslogg.

 1. Varför börjar Bruno oroa sig för sin mamma?
 2. Bruno ser inte fram emot att flytta tillbaka till Berlin. Varför?
 3. Vad tror du kan ha hänt med Shmuels pappa?

Glöm inte att ta med läsloggen och boken nästa vecka!

Böckerna och läsloggarna ska samlas in!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 4 (till fredag 9/2). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 4:

Läs kapitel 14 och 15. Svara på frågorna i din läslogg.

 1. Du har nu läst drygt halva boken, har dina tankar om boken förändrats på något sätt? Förklara!
 2. Vad är det för nödlögn som kapitel 14 handlar om och varför tar Bruno till en nödlögn?
 3. Kapitel 15 slutar på ett känslosamt sätt. Återberätta med dina egna ord vad som händer.

Glöm inte att ta med läsloggen och boken varje fredag!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 3 ( till fredag 2/2). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 3:

Läs kapitel 11 och 12. Svara på frågorna i din läslogg.

 1. Skriv ner några adjektiv som beskriver ”Furien”. Motivera dina val med både citat från texten och egna analyser.
 2. Beskriv Shmuels familj innan de kom till Allt Svisch.
 3. Vad vet du om symbolerna på sida 103 och 104 (kapitel 12)?

Glöm inte att ta med läsloggen och boken varje fredag!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 2 ( till fredag 26/1). Pojken i randig pyjamas.

Läxa 2:

Läs kapitel 7, 8 och 9. Svara på frågorna i din läslogg! Läs inte mer än du har i läxa.

 1. Pavel är egentligen doktor, hur tror du det kommer sig att han hamnade i huset som betjänt?
 2. Vad hände när Bruno gungade; och vad gjorde Pavel?
 3. Vem var Herr Liszt?
 4. Beskriv Brunos farmor.
 5. Hur är språket i boken? Finns det något särskilt du reagerar på?

Glöm inte att ta med läsloggen och boken varje fredag!

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsprojekt: Pojken i randig pyjamas, Läxa 1

Hej!

Vi har den här veckan startat upp ett läsprojekt som kommer hålla på fram till lovet (v.9). Boken vi läser heter Pojken i randig pyjamas och är skriven av en författare som heter John Boyne. Boken bjuder in till många diskussioner som gärna kan följas upp där hemma.

Eleverna kommer att få läsläxa varje fredag där de ska  svara på  uppgifter i sin läslogg till veckan efter. Läxan ges fredag till fredag och tanken är sedan att vi följer upp och diskuterar läsloggarna i klassrummet. Läxorna kommer här på bloggen!

Det är viktigt att eleverna endast läser de kapitel de har i läxa och inte läser i förväg, då vi varje vecka arbetar med kapitlen i skolan.

Läxa 1:

Läs kapitel 3, 4 och 5. Svara på frågorna i din läslogg!

 1. När utspelas handlingen?
 2. Beskriv familjen.
 3. Vad skulle du säga att Pojken i randig pyjamas är för typ av bok? Motivera.
 4. Vad tror du kommer hända i nästa kapitel?

Lycka till!

MVH

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Sista läsläxan, Alex Dogboy. Inlämning av läs-logg och böcker fredag 20/10

Läxa till Fredag 20/10

Läs kapitel 33 och 34

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Var det rätt av honom att rymma? Motivera.
 2. Vad var det Alex mamma egentligen sa i samtalet?
 3. Alex väljer nu sina nya föräldrar. Vilka är de och varför väljer han dem?

Glöm inte att ta med läs-loggen och din bok fredagen den 20/10. Böckerna ska  skickas tillbaka!

Läs-loggarna samlas in och bedöms enligt matrisen ( Kunskapsmatris Alex Dogboy )

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 7, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 13/10

Läs kapitel 30 och 31

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Vad innebär Operation Nolltolerans?
 2. Rosa säger att det svåraste hon gjort var att lämna bort sina flickor till nunnorna. Om det var så svårt varför gjorde hon det då? Tycker du hon gjorde rätt eller fel? Motivera ditt svar.
 3. Vad är det som får Alex att inte vilja vara inne i hus?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 6, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 6/10

Läs kapitel 27 och 28.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Vad händer i filmen om Alicia som Alex spelar upp inne i huvudet om och om igen? Har du varit med om någon händelse som du ”spelar” upp om och om igen.
 2. Alex trodde inte att de som hade hus kunde vara rädda, varför tror du att han tror så? Finns det något som du är rädd för?
 3. Varför tror du att fru Leti hjälper Alex?
 4. ”Det var här han började förstå att han var en människa” (kap 28) Vad tror du man menar med citatet?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 5, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 29/9 (6A läxförhör 28/9 pga SO-provet på fredagen)

Läs kapitel 23, 24 och 25.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1.  I boken hamnar Alex i fängelset/häktet. Vad tycker du om detta? Motivera ditt svar.
 2.  Vad skulle du tycka var det värsta med att sitta inlåst i häktet som beskrivs i kapitlet? (kap 23)
 3. Varför berättar inte Alex om sina föräldrar? (kap 24)
 4. Hur känner sig Alex när han kommer ut och möts av hundarna? (kap 25)

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsläxa 4, Alex Dogboy

Läxa till Fredag 22/9

Läs kapitel 19, 20 och 21.

Svara på frågorna i din läslogg!

 1. Varför kände sig Alex mer positiv när han tänkte på Robinson Crusoe?
 2. Alex försöker ofta tänka positivt. Ge några exempel på detta.
 3. Vilka är det som sitter i den första helikoptern som flyger iväg, tror du? varför tror du som du gör?
 4. ”Från och med nu skulle han bara vara gatubarnet Dogboy” (kap 21) vad är det som får Alex att tänka såhär tror du?

Glöm inte att ta med loggen och din bok till nästa tillfälle!

Med vänlig hälsning

Alexander och Thomas


Prenumerera på nya blogginlägg