NO – kemiläxa vecka 36

Målet den här veckan är att du ska kunna berätta om kolets kretslopp och hur människan är med och påverkar kretsloppet.

Vi kommer att träna på lektionerna men det är viktigt att du repeterar och tränar hemma också.

Läxa till lektion 2:

Läs s. 62-63 i Koll på NO

Träna på begreppen:

  • kol – viktigt grundämne
  • koldioxid – kol och syre (co2)
  • fotosyntes – växter gör om solenergi, koldioxid och vatten till druvsocker och syre
  • fossila bränslen – t.ex. olja, stenkol, naturgas, torv
  • förbränning – djur och människor förbränner maten för att få energi
  • växthuseffekten – uppvärmning av jorden som beror på atmosfären

Nästa vecka får du visa dina kunskaper i en diagnos. 

Det finns många filmer som förklarar fotosyntes och kolets kretslopp. T.ex. den här:


Prenumerera på nya blogginlägg