5D Så går vårens utvecklingssamtal till

Jag har lagt upp tider på Skolwebben så att ni kunde gå in och boka den tid som passar bäst, vilket jag också har meddelat via Skolwebbens meddelandefunktion/mail. 1/3 av er har inte bokat en tid så era tider har jag lottat ut. Tiderna har gått ut via mail idag.
Passar inte den tid ni har fått får ni gärna byta med varandra men jag har svårt att erbjuda tider vid andra tillfällen.
Länk till Skolwebben finns under länkar här på sidan. Tiderna finns under Planera/planera utvecklingssamtal.

Eleverna kommer att förbereda sina samtal genom att fylla i en sådant här Förberedelse inför mitt utvecklingssamtal – VT17 tillsammans med mig och de lärare som undervisar i klassen på måndag.

Ni föräldrar kan förbereda er genom att ta del av elevernas IUP.er på Skolwebben, samt att uppmuntra eleverna till att berätta hur de själva tar ansvar för sitt lärande, t.ex. hemarbeten, ta del av Skolwebb/blogg, ta ikapp när de har varit borta, arbetsro, mat-/sovvanor och strategier för att planera sitt hem- och skolarbete.

Under mötet kommer följande att hända:
1. Eleven inleder samtalet
2. Eleven utvärderar sin IUP (Individuellutvecklingsplan) från i höstas.
3. Eleven berättar om hur de tar ansvar för sitt eget lärande.
5. Vi skriver tillsammans en utvärdering av IUP. (Individuellutvecklingsplan)
6. Eleven avslutar samtalet.

Vi vuxna, alltså jag som pedagog och ni som vårdnadshavare, har till uppgift att lyssna och ställa ledande frågor som hjälper eleven att själv formulera sina mål och driva sin utveckling framåt. Ett trepartssamtal alltså.

Vi har 20 minuter på oss, så det är viktigt att vi passar tiderna. Vill ni diskutera något annat så är ni välkomna att boka en annan tid med mig.

Har ni några specifika frågor ni vill ta upp så maila mig innan mötet så att jag hinner förbereda, prata med den lärare det berör eller avgöra om vi ska ta det på ett separat möte.

Det kan vara intressant att se vad barnen jobbar med. Kom gärna en kvart tidigare (eller stanna senare) så att ni kan sitta med eleverna i korridoren och titta på de arbeten vi gör just nu. Boka en tid och plats med ert barn.

Välkomna önskar Fröken Catha och eleverna


Prenumerera på nya blogginlägg